EnglishالعربيةрусскийFrenchSpanish
Ürünler > Büyükbaş Yemleri
Büyükbaş Yemleri

Ürünlerimiz

Sığır Besi Yemi

Çobanoğlu besi yemi besiye alına sığır ve mandlara yedirilir. Günlük 100 kg canlı ağırlığa ortalama 1-2 kg yem yedirilir. Yemleri ıslatmadan yediriniz

Nasıl Verilmeli? Çobanoğlu besi yemi besi hayvanlarına canlı ağırlığın %1-2 si oranında verilmelidir bu miktar besinin son dört haftasında canlı ağırlığın % 2,5 uğuna kadar çıkartılabilir.

Çobanoğlu besi yemi hayvanımızın sadece kesif (yoğun) yem ihtiyacını karşılar bu yem yanın da ayrıca kaliteli kaba yem verildiğinde en iyi sonucu elde ederiz.

Çobanoğlu besi yeni sayesinde hayvanımız günlük ortalama 1-2 kg canlı ağırlık kazancına sahip olur. Bu değerler kanıtlanmış olup uygulama çiftliklerinde denenmektedir.

Çobanoğlu besi yemi kendine has formülize edildiğinden yem hammadeleriyle (arpa,mısır, kepek,bulgur kepeği vb.) karıştırmadan veriniz ve yemi ıslatmadan hayvanlarınıza yediriniz. İyi bir sonuç alabilmek için başka bir yemden çobanoğlu yeme geçişi tedricen yapınız hayvanımız iki yem arasındaki farka uyum sağlayana kadar eski yemle çobanoğlu yemi karıştırarak veriniz.Geri Dön
Çobanoğlu Yem ve Tarım Ürn. San. Tic. A.Ş
1. Organize San. Böl. 14 Nolu Sok. No:3 Başpınar / Gaziantep
Tel: +90 (342) 3371954 PBX Fax: 90 342 3371780