EnglishالعربيةрусскийFrenchSpanish
Ürünler > Büyükbaş Yemleri
Büyükbaş Yemleri

Ürünlerimiz

Süper Besi Yemi

  • Yüksek canlı ağırlı ve kaliteli karkas oluşumu sağlar.
  • Besiye alınan inek ve mandalara verilir.
  • Yemleri ıslatmadan veriniz.
  • Diğer Hayvanlarınıza vermeyiniz.

Nasıl Verilmeli? Çobanoğlu besi yemi besi hayvanlarına canlı ağırlığın %1-2 si oranında verilmelidir bu miktar besinin son dört haftasınada canlı ağırlığın  % 2,5 uğuna kadar çıkartılabilir.Çobanoğlu besi yemi hayvanımızın sadece kesif  (yoğun) yem ihtiyacını karşılar bu yem yanın da ayrıca kaliteli kaba yem verildiğinde en iyi sonucu elde ederiz. Çobanoğlu besi yeni sayesinde hayvanımız günlük ortalama 1-2 kg canlı ağırlık kazancına sahip olur.Bu değerler kanıtlanmış olup uygulama çiftliklerinde denenmektedir.çobanoğlu besi yemi kendine has formülize edildiğinden yem hammadeleriyle (arpa,mısır, kepek,bulgur kepeği vb.) karıştırmadan veriniz ve yemi ıslatmadan hayvanlarınıza yediriniz.İyi bir sonuç alabilmek için başka bir yemden çobanoğlu yeme geçişi tedricen yapınız hayvanımız iki yem arasındaki farka uyum sağlayana kadar eski yemle çobanoğlu yemi karıştırarak veriniz.

 TEMEL BESİN MADDELERİ

kuru madde %en az 88
ham protein %en az 14
m. enerji k.cal/kg 2550
ham seliloz %en çok 12Geri Dön
Çobanoğlu Yem ve Tarım Ürn. San. Tic. A.Ş
1. Organize San. Böl. 14 Nolu Sok. No:3 Başpınar / Gaziantep
Tel: +90 (342) 3371954 PBX Fax: 90 342 3371780